enkla tips föra tt rengöra och restaurera stengolv

Restaurera stengolv – 6 stegs rengöringsprocess för djuprengöring

Många människor försöker djuprengöra sina stengolv med dåliga resultat. Specialiserade produkter och maskiner krävs för att kunna ge bästa möjliga resultat utan skador. Både de produkter och maskiner som finns tillgängliga för att slutföra ett sådant arbete har utvecklats kraftigt under de senaste åren. Detta innebär att slitna, trötta och till och med skadade stengolv skickligt kan återställas till nyskick.

Djuprengöring av stengolv i 6 steg

Följande sexstegsprocess för stengolvsrestaurering används av yrkesverksamma för att uppnå överlägsna resultat för stenplattor. Information om denna omfattande process kommer att lämna villaägare väl förberedda. De kommer också att vara i stånd att njuta av ett snyggare stengolv.

1. Ta bort torr jord och smuts med dammsugare eller sopkvast

Det första steget är att ta bort de torra jordpartiklarna. Yrkesverksamma kommer att ta bort all torr grus och smuts med hjälp av en cylinderdammsugare. Detta kan kombineras med sopning innan du applicerar den första rengöringssprayen. Denna del av processen är avgörande eftersom, om de lämnas, små partiklar kan repa dina golv i rengöringsprocessen.

2. Spraya ditt stengolv med en rengöringslösning för kakel

Det andra steget är att spraya en kakelrengöringslösning på golvet. Detta är en specialiserad rengöringsspray som är speciellt framtagen för att kickstarta rengöringsprocessen. Som med många andra applikationer är det viktigt att denna del av processen inte glöms bort och att sprayen appliceras med rätt metod.

3. Arbeta in rengöringslösningen i fogarna

Det tredje steget är att borsta kakel och fogar så att rengöringsspraylösningen är jämnt fördelad över det område som rengörs. Lösningen ska arbetas in i fogarna för att säkerställa att optimala resultat kan uppnås senare under rengöringen. En roterande skrubbningsmaskin används för att uppnå en verklig djuprengöring.

4. Högtryckstvätt med ånga

Det fjärde steget är högtrycksångningsprocessen. Denna specialutrustning rengör och sköljer med ett helt slutet sugsystem. Detta ger en extra fördel eftersom det inte finns någon översprutning och det smutsiga vattnet återvinns till ett externt truckmonterat system. Denna maskin säkerställer också att området sköljs grundligt så att inga rester lämnas kvar.

5. Torka av ytorna helt

Det femte steget beaktar behovet av att säkerställa att området är helt torkat. När rengöringsprocessen har slutförts måste ytan torkas helt. Bra städfirmor i Lund har speciella luftblåsare som skyndar på processen. Blåsmaskinerna skingra eventuellt restvatten och gör utrymmet torrt. Att påskynda processen är viktigt eftersom detta minskar störningarna.

6. Stentätningsprocessen

Det sjätte steget är stentätningsprocessen. Det rekommenderas alltid att en stenförslutare appliceras på dina plattor och fogar så att ytorna ytterligare skyddas efter att de har rengjorts. Detta fungerar för att erbjuda motståndskraft mot spill, skydd mot slitage och säkerställer att rengöringen av plattorna blir lättare.

Ovanstående information visar komplexiteten i stenrengöringsprocessen. Professionella är tillgänglig för stöd under det här förloppet och kommer att vilja säkerställa att ett överlägset resultat är uppnått. Undvik besvikelsen av otillfredsställande resultat genom att söka stöd hos en lokal professionell städfirma. Tid investerat i att slutföra detta, tillsammans med ovanstående information kommer att sätta dig i en stark position för att uppnå de bästa resultaten för dina stenplattor. Du kommer att ha snygga stengolv som också kommer att vara fullt skyddade och ha längre livslängd.